ARBEIDSMEDIATION

Een conflict op het werk leidt geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie. De beëindiging van het dienstverband is een veel gekozen oplossing. Na heftig duw- en trekwerk bepaalt de rechter hoeveel geld betaald moet worden en zijn beide partijen ontevreden: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever een werknemer.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan bijvoorbeeld een juridische procedure of arbitrage.

Een mediator kan in een vroeg stadium de arbeidsrelatie herstellen. Verbetering van de communicatie is in veel gevallen een goede eerste stap naar een bevredigende oplossing voor beide parteien.

DEDITIO helpt mensen, teams en organisaties op een effectieve en oplossingsgerichte manier met conflicten om te gaan.

Wij hebben expertise en ervaring met arbeidsconflicten in organisaties. Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om maatwerk. 

Wilt u meer informatie over arbeidsmediation? Maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek via 0523-760082 of stuur een bericht.