EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Vanuit de Arbo-wetgeving bent u als werkgever verplicht maatregelen te treffen om ongewenste psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Met het voeren van een goed beleid en het inhuren van een externe vertrouwenspersoon voldoet u hier aan.

De externe vertrouwenspersoon levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw organisatie.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon geef ik uw medewerkers een luisterend oor. En help hen met het nemen van de juiste vervolgstappen als hij/zij last heeft van ongewenste psychosociale arbeidsbelasting zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.

Medewerkers durven zich vaak beter te uiten tegen mensen die onafhankelijk van de organisatie zijn.

Ook geeft DEDITIO u periodiek, anonieme statistische informatie(niet herleidbaar tot individuen) over alle klachten en opmerkingen die binnenkomen. Dit levert voor uw organisatie waardevolle informatie op waarmee u uw beleid kunt bijsturen.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

 • omdat uw medewerkers een luisterend oor hebben melden zij zich minder snel ziek.
 • de externe vertrouwenspersoon stimuleert goede omgangsvormen van uw medewerkers onderling en naar buiten toe.
 • uw medewerkers raken onderling meer betrokken.
 • de externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van uw organisatie en kan daardoor onbelemmerd adviseren.
 • de externe vertrouwenspersoon loopt niet het gevaar verstrikt te raken in loyaliteiten.
 • de externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en biedt daardoor bescherming en zekerheid voor u en uw medewerkers.
 • u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?

 • een vertrouwenspersoon werkt preventief, u heeft dus minder financiële schade en menselijk leed
 • de externe vertrouwenspersoon beschikt over specifieke deskundigheid.
 • de externe vertrouwenspersoon is objectief en onafhankelijk.
 • u hoeft hiervoor zelf geen medewerkers voor vrij te maken of te belasten.
 • u voorkomt investeringen in o.a. opleidingen.
 • uw medewerkers zijn productiever doordat zij zich beschermd voelen.
 • u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.
 • uw bedrijf heeft een goed imago naar klanten en anderen.
 • uw bedrijf is aantrekkelijk voor kandidaat werknemers.

Wilt u van al deze voordelen profiteren?

Bel 0523-760082

 

Zijn we telefonisch in gesprek? Probeert u het dan later nog eens
of stuur  een bericht.

 

Lange termijn gevolgen van pesten:

Het Crime Victims Institute heeft onderzoek verricht naar de lange termijn effecten van pesten. U kunt het artikel hier downloaden.