Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. 

Een risico-inventarisatie en evaluatie helpt u met het terugdringen van ziekverzuim.

De RI&E laat zien welke risico’s uw bedrijf kent voor de gezondheid en veiligheid. Ook bevat de risico-inventarisatie en evaluatie suggesties voor maatregelen en een beoordeling van uw arbo- en verzuimbeleid.  

Wat houdt een risico-inventarisatie & evaluatie in?

  • u mag een risico-inventarisatie & evaluatie zelf uitvoeren of uitbesteden. Kiest u voor zelf uitvoeren? Dan ondersteunen en adviseren wij bij het opstellen en uitvoeren van uw RI&E.
  • kiest u voor uitbesteden? Dan stellen wij de risico-inventarisatie & evaluatie voor u op. Onze ervaren KAM adviseur stemt de uitvoering met u af.
  • u krijgt praktische adviezen voor beheersmaatregelen en metingen van het effect hiervan.
  • toetsing van de RI&E is vaak verplicht. De toetsing omvat interviews met HR, directie, facilitaire zaken en OR, een beoordeling van uw werkplekken en een rapportage van risico’s en de impact hiervan.
  • we voorzien u van een direct toepasbaar plan van aanpak dat aangeeft hoe u de risico’s en het ziekteverzuim terugdringt.

WETTELIJK VERPLICHT 

Ook de overheid heeft veilig werken hoog op de agenda staan. In de Arbowet staan daarom veel richtlijnen over veiligheid. Het is verplicht de RI&E uit te voeren.

Ook moet u periodiek een update doen. Dat doet u minimaal bij organisatorische veranderingen of verbouwingen. 

Een RI&E is ook belangrijk na een ongeval, want uit recent onderzoek van de overheid blijkt dat vooral kleine bedrijven dan te weinig doen op dit gebied.

Meer informatie door de Rijksoverheid over RI&E  vindt u hier.

MEER WETEN?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek via 0523-760082
of stuur 
een bericht.