Eigenschappen: De onderzoekende houding, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid naar hoe dingen, dieren, mensen en maatschappij functioneren, dienstbaarheid en klantgerichtheid zijn eigenschappen die Henrice van huis uit meegekregen heeft. Zij komt uit een onderwijzers en ondernemersfamilie. Ook de liefde voor dier en natuur spelen een belangrijke rol in haar leven.

Al op jonge leeftijd was Henrice geïnteresseerd in van alles en nog wat. Zij stond steeds vooraan om nieuwe dingen te ontdekken, maar ook om belangeloos hulp te bieden aan hen die daarom vroegen. Henrice heeft een natuurlijk optimisme ontwikkeld die haar ook door moeilijke tijden heen geholpen heeft. Mede door deze brede interesse heeft Henrice bijvoorbeeld ook een sterk analytisch vermogen ontwikkeld en andere eigenschappen die haar nu uitstekend van pas komen.

Cactuskwekerij.

1993: Het eerste zakelijke avontuur startte in 1993. Samen, met haar man, is Henrice een ambulante handel in cactussen begonnen. Ze verkochtten de planten op markten, Stadsfeesten en grote internationale beurzen in Duitsland. Onder andere in Leipzig, Frankrfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Berlijn, Halle en Magdenburg.

2000: Hier hebben ze het geld verdiend om in 2000 in Erica een kwekerij te kopen om zelf de cactussen te kweken. Dit betekende een nieuw tijdperk met nieuwe uitdagingen. De veelzijdigheid in talenten kwam nu goed van pas en binnen zeer korte tijd hadden Henrice en haar man een prachtig bloeiend bedrijf met elf medewerkers opgebouwd. Een topprestatie was neergezet, waarin beiden met veel liefde en plezier gewerkt hebben.

2003: Door een onbekende ziekte in de planten en dat Henrice en haar man nog niet helemaal voldoende gerijpt waren in het ondernemersvak, hebben zij de kwekerij met pijn in hun hart moeten staken.

DEDITIO Counselling en Coaching Bureau.

2007: Oprichting DEDITIO: Maar Henrice zou Henrice niet zijn als zij uit deze leerschool geen lering zou trekken. Na een periode van bezinning, is zij tot het besluit gekomen dat zij, met dezelfde passie en bezieling waarmee ze de kwekerij gerund heeft, al haar kennis en talenten heel goed zou kunnen inzetten in het ondersteunen en begeleiden van anderen. Na het volgen van de benodigde opleidingen is Henrice is 2007 met haar counselling  en coaching bureau DEDITIO in Emmen gestart.

2008: Registertherapeut: Henrice wordt door de ABvC, RBNG en zorgverzekeraars erkend als Registertherapeut.

2008: Trainingen: Door de behoeften van haar cliënten te analyseren heeft DEDITIO een tweetal trainingen ontwikkeld, om meer algemeen voorkomende problemen, in groepsverband te kunnen verhelpen. Training Persoonlijke Effectiviteit en een Training Stoppen met Roken. Deze trainingen zijn zeer effectief en worden in de praktijk in Hardenberg of incompany door Henrice zelf gegeven.

2009: Nieuwsbrief: Henrice vindt het leuk om haar kennis met u te delen. Vanaf 2009 schrijft zij iedere week een artikel waarin een bepaald probleem of onderwerp belicht wordt. Uiteraard wordt hierbij de oplossing niet vergeten. U kunt zich gratis voor deze nieuwsbrief inschrijven. U ontvangt dan iedere vrijdagmorgen om 10.00 uur de nieuwsbrief in uw mailbox.

2010: Vertrouwenspersoon: Henrice rondt haar opleiding als Vertrouwenspersoon met succes af.

2010: Vertrouwenspersoon:  Een grote organisatie vraagt Henrice als externe vertrouwenspersoon en of zij het beleid Ongewenst Gedrag wil ontwikkelen en het proces wil begeleiden.

2010: Boek:  Eind 2010 heeft Henrice een boek geschreven: Ik ben GELUKKIG, u ook? Hierin staan voor mensen handvatten die ze zelf kunnen toepassen. Niet altijd of voor elk probleem zijn er consulten met DEDITIO nodig. Soms is een duwtje in de rug of een antwoord op: hoe zit het ook alweer? voldoende. 

2011: Resilians: De inspanningen en resultaten van DEDITIO zijn door anderen opgemerkt en gewaardeerd. In juni 2011 heeft onder andere Resilians, voorheen ICAS, DEDITIO gevraagd om haar cliënten in de regio Hardenberg te counsellen. Deze samenwerking is voor alle betrokkenen zeer succesvol.

Resilians werkt voor bedrijven als: Abbott, Air Products, BHP Billiton, Blackrock, Chevron, Dana, Petroleum, Dow Chemicals, DuPont, Eaton, De Goudse, Keerpunt, Procter & Gamble, REAAL, ROC Rivor, Shell, SWIFT, Technische Unie, Visa en Warner Bros. Ook werken zij voor verschillende non-profit organisaties.

2011: Verhuizing: DEDITIO heeft daarop besloten om in juli 2011 haar praktijk naar Hardenberg te verhuizen.

2012: Certificering: Henrice wordt door de LVV gecertificeerd en opgenomen in het Register voor Vertrouwenspersonen.

2012: Aantrekkelijk aanbod voor bedrijven: DEDITIO heeft onderzocht waar kleinere bedrijven behoeften aan hebben. In januari 2012 heeft zij voor kleine en middelgrote bedrijven een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld waarmee deze bedrijven besparingen in de verzuimkosten kunnen bereiken en de productiviteit en het welzijn van hun medewerkers kunnen vergroten. Dit levert u geld op en u, en uw medewerker(s), krijgen datgene waar u ook daadwerkelijk behoefte aan heeft.

2012: Consulten na werktijd: Als extra service kunt u bij DEDITIO ook in de avonduren voor uw consulten terecht. Hiermee wordt aan werkenden de gelegenheid gegeven om ook buiten de reguliere tijden om afspraken voor consulten te maken.

2012: Uitbreiding locaties: U kunt voor uw afspraken niet alleen in Hardenberg terecht maar ook in: Deventer, Groningen, Hengelo(ov), Hoogeveen, Meppel en Zwolle.

2013: DEDITIO heeft haar diensten uitgebreid met arbeidsmediation. Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkope manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan bijvoorbeeld een juridische procedure of arbitrage.

2013: DEDITIO heeft diversen traningen voor het bedrijfsleven ontwikkeld.Gericht op betere communicatie en samenwerking.

2016: 
DEDITIO heeft haar focus verlegd op intuïtief leven. Henrice geeft gratis lezingen en webinars over intuïtief leven.
 

DEDITIO betekent overgave.

Als mensen problemen ervaren, proberen ze die eerst op te lossen op de manieren zoals ze dat geleerd hebben. Vaak blijkt dit een goede manier te zijn. Soms komt het voor dat wat mensen weten, niet voldoende is. Mensen blijven in een kringetje ronddraaien en raken gefrustreerd omdat ze niet de goede oplossing vinden. Mensen moeten op een bepaald punt komen en erkennen dat het op hun manier niet lukt voordat ze zich overgeven en hulp gaan zoeken.

Dan komt voor hen DEDITIO in beeld omdat Henrice vol overgave en passie haar talenten en vaardigheden inzet om deze mensen te helpen zodat ze zo snel mogelijk zelf een effectieve oplossing voor hun vraagstuk leren toepassen.

Waar staat Henrice met DEDITIO voor?

Vertrouwen: Henrice vindt het belangrijk dat mensen vertrouwen in haar en haar kunnen hebben. Zonder vertrouwen is het bieden en accepteren van hulp niet mogelijk. Henrice staat voor wat ze zegt. Maar ze doet ook wat ze zegt. Zij vindt het belangrijk om op resultaat afgerekend te worden. Henrice biedt daarnaast haar cliënten een volledige waarborg van privacygegevens aan. Nimmer zal zij, zonder uw schriftelijke toestemming, uw gegevens en alles wat u aan haar meedeelt, aan anderen verstrekken.

Professionaliteit: Henrice verplicht zich er vrijwillig toe om zich altijd van de laatste ontwikkelingen in haar vakgebieden op de hoogte te stellen. Dit doet zij onder andere door aansluiting bij beroepsverenigingen, die de kwaliteit van haar professie waarborgen en scholing en bijscholing verplicht stellen. Henrice weet uit ervaring dat topprestaties alleen worden bereikt als men hier doelbewust voor kiest en doet wat nodig is om de beste te zijn.

Resultaatgericht: Henrice vindt het belangrijk dat u het gewenste resultaat bereikt. En wel in een zo’n kort mogelijke periode. Henrice vindt uw, en haar tijd, te kostbaar om te verspillen aan nutteloze zaken die niet aan een goede oplossing bijdragen. Hierdoor bent u als cliënt gewaarborgd dat Henrice zich steeds maximaal voor u inzet.

Cliënt: Henrice handelt altijd in het belang van haar cliënt. Dit is een voorwaarde die Henrice tijdens haar opleidingen onderschreven heeft en ook tijdens de uitoefening van haar beroep zeer serieus neemt.  Henrice is van mening dat dit de belangrijkste voorwaarde is om haar beroep überhaupt te kunnen uitoefenen. Bij DEDITIO staat uw belang altijd voorop!

Dienend leiderschap: Henrice heeft op haar eigen manier ontdekt en ervaren dat deze manier van leiding en sturing geven, zowel aan haar medewerkers als aan haarzelf, het meest effectieve en het hoogst mogelijk rendement geeft aan het mens zijn. Een goed boek dat op een heldere en plezierige manier uitlegt wat dienend leiderschap is, is het boek: Dienend leiderschap van Henk Jan Kamsteeg. ISBN 9789047004028. Men kan dienend leiderschap zowel zakelijk als privé inzetten.