Hoe weet u wat u wilt?

Wat wilt u?Niet weten wat u met uw leven wilt is een veel voorkomende vraag in onze praktijk. Het betreft mensen van alle leeftijden. Mannen en vrouwen. In de basis komt het erop neer dat ons niet geleerd is om over ons leven na te denken. We leven ons leven en dat is het. Mensen doen vaak wat anderen in hun omgeving ook doen. Kinderen gaan naar die ene school omdat vader of moeder daar ook naar toe gegaan is. Ze kiezen het beroep van vader of moeder omdat dat hen als voorbeeld dient.

Op zich niks mee als u zich daar happy bij voelt. Het kan veel voldoening geven als u dezelfde talenten kunt en wilt gebruiken die genetisch sterk ontwikkeld zijn in uw familie. Maar u kent ook vast wel mensen van twaalf ambachten en dertien ongelukken, die aan vele studies begonnen zijn, maar niets afgemaakt hebben. Er zijn mensen die het eerste het beste wat ze tegenkomen kiezen uit gemakzucht. Iedereen heeft zijn eigen redenen om te kiezen wat ze gekozen hebben. Wat vaak niet bekend is, is dat men later problemen krijgt als men niet leert eerst goed na te denken over wat men wil.

We leren door te doen. Door vallen en opstaan. Dit vormt onze ervaringen die we op allerhande gebieden inzetten en ons veel voordeel opleveren als we hiermee bewust omgaan. Mensen in het westen leven veel in hun hoofd, maar is dat wel zo? Dit zou betekenen dat we mogen verwachten dat we dan toch weten wat we doen. Maar is dat zo? En als we in ons hoofd leven hoe komt het dan dat we niet weten wat we willen? Of u nu op uw gevoel leeft, of u leeft in uw hoofd, als u zich hier niet bewust van bent en bewust mee omgaat, gebruikt u alle wegen die naar Rome leiden om uw doel te bereiken. Of u dwaalt af en loopt het risico nooit in Rome aan te komen.

Mensen die snel naar hun doel willen en efficiënt met hun tijd om willen gaan hebben systemen uitgevonden. Een systeem is een plan van aanpak. Structuur aanbrengen in de gegevens. Mindmappen is bijvoorbeeld zo’n systeem. Of een A4 papier met daarop alle gegevens netje geordend in mate van belangrijkheid. Als ik van A naar B wil, dan moet ik eerst stap 1 doen, daarna stap 2, enzovoort. Een systeem helpt dus om overzicht te krijgen en doelen te bereiken.

Eén van de hulpmiddelen om te achterhalen wat u met uw leven wilt is een rustige plek opzoeken waar u ongestoord kunt nadenken. Pen en papier bij de hand. U doet uw ogen dicht en stelt u in gedachten uzelf als een tachtigjarige voor. U heeft uw leven geleefd en kijkt terug op uw leven. U begint bij uw eerste kind herinneringen, uw basisschooltijd, uw vrienden, vriendinnen, leerkrachten, de tijd die u in verenigingen doorgebracht heeft, de vakantieperioden, uw pubertijd, uw eerste vakantie baan, enzovoort. U laat alles de revue passeren tot u bij uw tachtig jaar aankomt.

Alles wat een glimlach op uw gezicht toverde, alles wat u leuk vond, schrijft u op. Nu zult u zeggen: van mijn huidige leeftijd tot tachtig jaar was blanco. Dat kan, het hoeft niet. Sluit nogmaals de ogen en probeer het opnieuw met de leuke herinneringen in uw gedachte. Dan stelt u zichzelf de vraag: Als ik tachtig ben, wat wil ik dan allemaal gedaan hebben? Waar wil ik later beslist geen spijt van hebben, dat ik dat niet gedaan heb? Het hoeft niet groots te zijn. U hoeft geen wereldreis op te schrijven als u niet van reizen houdt.

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld het contact met iemand, waar u nu ruzie mee heeft, wilt herstellen. Dat u later tegen uzelf kunt zeggen: Goed dat ik dat gedaan heb toentertijd. We hebben nog fijne jaren gehad. Of eigenlijk wilde ik dat en dat gaan doen, maar het is er nooit van gekomen. Welke dromen heeft u? Wat lijkt u leuk om te doen? Het hoeft helemaal niet nu in uw bereik te liggen. Het mag ook zijn dat u iets voor uw vijftigste of zestigste gedaan wilt hebben.

Droom, fantaseer, laat uw diepste verlangens bovenkomen. Alles mag en kan. Schrijf alles op wat in u opkomt. U kunt deze oefeningen meerdere keren doen tot u helemaal niets meer kunt bedenken. Dan bekijkt u uw lijst en benoemt alles hardop wat er op uw lijst staat. Leg de lijst weg en na een dag of twee neemt u uw lijst voor u en gaat prioriteiten stellen. Wat moet u van uzelf beslist gedaan hebben? Zet dat bovenaan. Het minst belangrijke onderaan. Ook datgene wat niet realistisch lijkt.

Als u de onderwerpen in volgorde van belangrijkheid hebt gezet, begint u onderaan. Om te oefenen. U schrijft op wat u hiervoor moet doen. U gaat een plan van aanpak maken. U kiest voor uzelf een beloning uit en u schrijft een datum op wanneer u uw doel behaalt moet hebben. En dan aan de slag! Niet uitstellen, nu vandaag doen. Heeft u uw doel bereikt, gebruik deze ervaring en ga naar uw volgende doel. Laat u door niets en niemand tegenhouden! Zolang u uzelf, niets en niemand schade toebrengt is alles geoorloofd.