samengesteld gezin
WIJ ZIJN EEN GELUKKIG SAMENGESTELD GEZIN
wij zitten allemaal lekker in ons vel!

Samengestelde Gezinnen hebben specifieke problemen. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen zich goed voelt in het Samengesteld Gezin? 

Leven in een Samengesteld Gezin brengt vaak extra problemen met zich mee. Iedereen brengt zijn/haar verleden mee en moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Een nieuw gezin vormen vergt van iedereen een grote inspanning.

Niet iedereen is zich bewust wat van hem/haar gevraagd wordt. Dit kan grote spanningen opleveren, maar ook vertwijfeling. Doet u het wel goed? Mag u er nu wel of niet wat van zeggen?

Overdag zorgt u voor de kinderen van uw partner maar in officiële zaken zoals school of rechtzaken heeft u geen zeggenschap. Hoe gaat u met dit dilemma om?

Samen met uw partner het samengesteld gezin op een leuke manier draaiende houden vergt al behoorlijk veel energie, hoe houdt u de relatie met de stief-schoonfamilie in orde? Accepteren zij u of bent u een bedreiging voor hen? Vindt u dat hun bemoeienissen te ver gaan en wat kunt u hiertegen doen?

Hoe kunt u dit oplossen?

Op een goede en respectvolle manier met elkaar communiceren is het begin van de oplossing. Wij helpen u specifieke zaken in uw situatie inzichtelijk te krijgen en ondersteunen u in de dingen die u persoonlijk en als gezin bezighouden, weer in het juiste perspectief te krijgen.

Als u op dit moment problemen ervaart: wacht niet te lang want het komt niet vanzelf goed! Als het op dit moment niet zo gaat als u zich wenst kunnen wij u ondersteunen uw gezinssituatie weer op orde te krijgen. 

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden. Een verwijsbrief is niet nodig.

Het intakegesprek is gratis. Bent u verhinderd dan dient u minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen anders wordt € 97,50 inclusief BTW bij u in rekening gebracht. 

Aanmelden kan telefonisch op 0523-760082.

Zijn we telefonisch in gesprek? Probeert u het dan later nog eens of een bericht sturen 

Werkt u beiden of in ploegendienst? Wij werken op werkdagen tot 20.00 uur voor u op onze locatie in Coevroden!