VERGOEDING

De consulten worden niet door zorgverzekeraars vergoed.

Een aantal werkgevers vergoeden de consulten wel. Bedrijven en organisaties gaan steeds vaker over tot het vergoeden van counselling/coachingstrajecten. 

De redenen hiervoor zijn verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en een snelle re-integratie na ziekte bijvoorbeeld. Is uw probleem werkgerelateerd, informeer dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding. Of vraag uw werkgever of hij een counselling-overeenkomst met  DEDITIO wil aangaan.

U heeft geen verwijzing nodig.

DEDITIO is opgenomen bij het landelijke informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV.:

  • AGB zorgverlenerscode : 90-037980
  • AGB praktijkcode          : 90-(0)16567

PGB

Als u een Persoons Gebonden Budget ontvangt of u komt hiervoor in aanmerking, kan counselling/coaching als begeleiding hieruit gefinancierd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt uw situatie beoordeeld en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio. Meer informatie: www.persaldo.nl en www.ciz.nl

DEDITIO kan uw aanvraag voor een PGB voor u verzorgen.

ONTWIKKELINGEN:

De regering is bezig de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid bij uzelf neer te leggen. Dit betekent dat in de nabije toekomst weinig meer vergoed zal worden. Voor u zal dit onder andere inhouden dat u geld zult moeten reserveren. Net zoals u dat nu doet om bijvoorbeeld een auto, wasmaschine of tv te kopen. 

 

Tarieven voor bedrijven: Op aanvraag

Algemene Voorwaarden Bedrijven (pdf)

Algemene Voorwaarden Particulieren (pdf)

U heeft Adobe® Reader® nodig om de bestanden te kunnen openen.

Indien u Adobe® Reader® nog niet op uw computer heeft, kunt u deze hier gratis downloaden.

Kamer van Koophandel: 04087768