Michelle vindt het erg...

Ouder wordenMichelle van 49 zit tegenover mij en staart een beetje somber voor haar uit. Michelle ziet er goed verzorgd uit en is een alleenstaande moeder. Ze heeft drie kinderen en werkt vier dagen per week als doktersassistente. Ze werkt hard en met veel plezier. Ze heeft het druk maar zal daarover niet mopperen. Waar ze wel vaak over moppert wordt duidelijk als ze wat meer over haarzelf en haar leven vertelt.

Ja, weet u, de kinderen, en dan met name de oudste is laatst flink tekeer gegaan tegen mij. Ik denk niet dat ze het verkeerd bedoelde maar het kwam wel aan. Ergens denk ik ook wel dat ze gelijk heeft maar ik vind het moeilijk… Wat vindt u moeilijk? Nou, eh… weet u, ik schaam me er ook wel een beetje voor hoor, maar ik kan het niet helpen, ik voel het echt zo… (stilte). Ik mopper de laatste tijd wel veel, daar heeft Lilian (dochter) ook wel gelijk in. Ik ben steeds vaker ontevreden en ik zie er als een berg tegenop… en uiteindelijk ben ik dan maar naar u gekomen. Ik hoop dat u me kunt helpen… Ik wordt over vier maanden vijftig en dat vind ik zo erg…

Zo, het hoge woord is eruit en vragend kijkt Michelle mij aan. De tranen wellen in haar op en ze krimpt ineen. Verwachtende dat hoon en spot haar ten deel zal vallen. Maar in plaats daarvan stellen we haar gerust dat inderdaad niet iedereen het fijn vindt om ouder te worden en dat we samen met haar zullen gaan bekijken of we haar angst voor ouder worden beheersbaar kunnen maken zodat ze er in ieder geval niet meer onder lijdt.

We vragen door en laten Michelle een aantal voorbeelden uit haar leven benoemen om te ontdekken waarop haar angst gebaseerd is. Michelle heeft een aantal familieleden gehad die op vrij jonge leeftijd aan hartfalen gestorven zijn. Anderen hebben hartfalen of beroertes overleefd maar zijn nu erg beperkt in hun functioneren door de complicaties die bij hen zijn opgetreden. Daarnaast ziet Michelle op haar werk meer zieke dan gezonde mensen. Ook de tv reclames hebben bij Michelle een tweestrijd doen losbarsten. En ze heeft het gevoel nu al in de overgang te zijn.

Als we deze zaken nog eens benoemen en op papier zetten, zien we de opluchting bij Michelle. Alles bij elkaar maakt dat Michelle zich een beeld heeft gevormd dat ouder worden alleen maar pijn en ellende met zich meebrengt. Dat je veel geld moet spenderen aan allerlei producten om een beetje gezond te blijven. En dat als je oud en gebrekkig wordt je erg afhankelijk wordt van anderen.

Dat dit beeld niet in de juiste verhouding staat, leert Michelle door op te schrijven en te benoemen hoeveel gezonde mensen ze van vijftig jaar en ouder kent. Wat die mensen allemaal nog kunnen en doen. Dat er bij haar in de straat bijvoorbeeld 20 mensen van boven de vijftig wonen en er maar drie mensen zijn die niet zo goed meer kunnen en zeventien mensen gezond zijn. We laten haar bijvoorbeeld ook opzoeken hoeveel mensen van vijfennegentig jaar en ouder er in ons land leven om te laten zien dat mensen ook steeds ouder worden. En dat de voorzieningen ook steeds beter worden.

Daarnaast geven we Michelle voorlichting over wat ouder worden lichamelijk en geestelijk betekent. Dat ouder worden niet alleen maar nadelen maar ook veel voordelen kent. Dat Michelle zelf bepaald of ze haar verouderingsproces wil versnellen of vertragen. Ook oefeningen vanuit Mindfulness helpen Michelle om beter met de druk op het werk om te gaan. Ze kan zich hierdoor beter concentreren en maakt minder vergissingen. Ook leert ze meer naar haar gevoel te luisteren waardoor ze vaker pauzes inlast.

Na een aantal consulten nemen we afscheid van Michelle. Een Michelle die vol goede moed  en met trots binnenkort haar vijftigste verjaardag gaat vieren.